Οροι χρησης

Η περιήγηση και παραμονή σας στις σελίδες του varnavopoulos.com σημαίνει αυτόματα ότι έχετε λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσης σελίδας και αποδέχεστε πλήρως όσα γράφονται. Σημαίνει επίσης ότι έχετε διαβάσει την Αποποίηση ευθυνών & Πολιτική απορρήτου και τηναποδέχεστε πλήρως.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΑΜΕΣΑ

[link]: Εξωτερικός σύνδεσμος, παραπομπή σε άλλη σελίδα στο διαδίκτυο.
[website]: Διαδικτυακός τόπος, ιστοσελίδα που εμφανίζεται στο διαδίκτυο.
[webmasters]: Οι συντελεστές, συντάκτες και διαχειριστές του website.

Πνευματικά δικαιώματα

Το varnavopoulos.com περιέχει [links] και μικρο-εικόνες (thumbnails), με αναφορά σε τρίτα [websites], που περιέχουν εμπορικά σήματα, ονόματα ή υπηρεσίες, ψηφιακό και πληροφοριακό υλικό, τα οποία προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς και νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αυτά αποτελούν προϊόντα με αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, τα οποία ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους. (All product names or services mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.) Απαγορεύεται η αλλοίωση και η μερική ή ολική εκμετάλλευσή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του varnavopoulos.com είναι προϊόν που προστατεύεται από διεθνείς άδειες και συμβάσεις περί λογισμικού ανοιχτού κώδικα ή άλλες κατά περίπτωση.

Το σύνολο του περιεχομένου του varnavopoulos.com όπως κείμενα, εικόνες και γραφικά, video, ήχοι και πληροφορίες, που δεν εμπίπτει σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου απαγορεύεται η μερική ή ολική εκμετάλλευσή του χωρίς την άδεια των [webmasters] του varnavopoulos.com.

Απαγορεύεται η αντιγραφή των κειμένων των δημοσιεύσεων του varnavopoulos.com. Η αναφορά στο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του Toplinks.gr από άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή προέλευσής της πληροφορίας το varnavopoulos.com.

Απαγορεύεται η μεταπώληση, αντιγραφή, μεταβίβαση, χρήση ή αναμετάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του varnavopoulos.com, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσον, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, δίκτυο Η/Υ, διαδικτυακό τόπο – website, ή μέσω frames ή javascript στο δίκτυο, χωρίς την γραπτή άδεια από τους [webmasters] του varnavopoulos.com.

Το περιεχόμενο των RSS Feeds του varnavopoulos.com προσφέρεται μόνο υπό τους όρους της CC by-nc-nd 3.0 άδειας χρήσης.

Υπηρεσίες αξιολόγησης και δημοσκοπήσεων

Σκοπός της υπηρεσίας αξιολόγησης των δημοσιεύσεων του varnavopoulos.com είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Αυτό βοηθά τους επισκέπτες του varnavopoulos.com να ξεχωρίζουν τα ‘καλύτερα’ links (toplinks) με βάση τις προτιμήσεις των υπολοίπων.

Απαγορεύονται όλες οι προσπάθειες εξαπάτησης του λογισμικού καταγραφής της βαθμολογίας αξιολόγησης των δημοσιεύσεων στο varnavopoulos.com π.χ. με χρήση scripts ή robots κ.α. Οι [webmasters] διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής κάποιου [link] ή [website] από τη βάση δεδομένων ή της απαγόρευσης πρόσβασης στο varnavopoulos.com του επισκέπτη που πραγματοποίησε αυτές τις προσπάθειες.

Δεν επιτρέπονται προσπάθειες παραποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των δημοσιεύσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την ευνοϊκή κατάταξη κάποιου [website] ή [link]. Τέτοιες προσπάθειες παραβιάζουν τη δεοντολογία και τους κανόνες της υπηρεσίας αξιολόγησηςκαι γι’ αυτό οι [webmasters] διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής κάποιου [link] ή [website] από τη βάση δεδομένων ή της απαγόρευσης πρόσβασης στο varnavopoulos.com του επισκέπτη που πραγματοποίησε αυτές τις προσπάθειες.

Απαγορεύονται όλες οι προσπάθειες εξαπάτησης του λογισμικού καταμέτρησης ψήφων στις δημοσκοπήσεις του varnavopoulos.com, με χρήση scripts ή robots κ.α. Οι [webmasters] διατηρούν το δικαίωμα της απαγόρευσης πρόσβασης στο varnavopoulos.com του επισκέπτη που πραγματοποίησε αυτές τις προσπάθειες.

Διακοπή χρήσης

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν ή να τροποποιήσουν την συνολική λειτουργία του, ή κάποιες από τις υπηρεσίες του, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν από τη βάση δεδομένων όσες δημοσιεύσεις κρίνουν ότι τα αναφερόμενα σε αυτές [websites] παραβιάζουν τη νομοθεσία ή όσα σχόλια επισκεπτών κρίνουν ότι παραβιάζουν τους όρους χρήσης και τη νομοθεσία. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα της απαγόρευσης πρόσβασης σε κάποιον επισκέπτη, σε μέρος ή όλο το περιεχόμενο του varnavopoulos.com, λόγω κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη αυτόν.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν από τη βάση δεδομένων όποιαδήποτε δημοσίευση, για οποιονδήποτε λόγο κρίνουν ότι είναι απαραίτητο.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάση το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αν οποιοσδήποτε όρος ή τμήμα της παρούσης σελίδας κριθεί αντίθετος προς το νόμο, παύει άμμεσα να ισχύει, χωρίς όμως να ακυρώνει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της παρούσης σελίδας, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

*Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της παρούσης σελίδας, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.