Αποποιηση ευθυνων & Πολιτικη απορρητου

Η περιήγηση και παραμονή σας στις σελίδες του varnavopoulos.com σημαίνει αυτόματα ότι έχετε λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσης σελίδας και αποδέχεστε πλήρως όσα γράφονται. Σημαίνει επίσης ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης και τους αποδέχεστε πλήρως.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΑΜΕΣΑ

[link]: Εξωτερικός σύνδεσμος, παραπομπή σε άλλη σελίδα στο διαδίκτυο.
[website]: Διαδικτυακός τόπος, ιστοσελίδα που εμφανίζεται στο διαδίκτυο.
[webmasters]: Οι συντελεστές, συντάκτες και διαχειριστές του website.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ανάγκη ακριβούς προσδιορισμού του αριθμού των επισκεπτών και της αναγνωσιμότητας των σελίδων του varnavopoulos.com, απαιτεί τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών, κατά την περιήγηση ενός επισκέπτη στις σελίδες του, με σκοπό την εξαγωγή έγκυρων στατιστικών συμπερασμάτων, και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στα προσωπικά δεδομένα και τις επιλογές μεμονωμένων επισκεπτών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του varnavopoulos.com διέπεται από τους όρους της παρούσας σελίδας και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαικού Δικαίου.

Κατά την περιήγηση κάποιου επισκέπτη στο varnavopoulos.com συλλέγονται δεδομένα και πληροφορίες που μπορούμε να κατατάξουμε σε 2 κατηγορίες:
Πληροφορίες που ο επισκέπτης/χρήστης δίδει οικειοθελώς:
– Εικονικό όνομα (name), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email): (απαιτούνται για την αποστολή σχολίων).
– Τη διεύθυνση (url) του website του, αν έχει: (δεν απαιτείται για την αποστολή σχολίων).
Στατιστικά δεδομένα της επίσκεψής του:
– H IP διεύθυνσή του κατά την ώρα της περιήγησής του
– Ο χρόνος παραμονής του στο varnavopoulos.com.
– Το είδος του φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, η ανάλυση οθόνης, η χώρα προέλευσης κλπ, ανώνυμα στοιχεία που συλλέγονται από τον μηχανισμό μέτρησης επισκεψιμότητας.
– Σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του varnavopoulos.com χρησιμοποιούνται “cookies” για την αποθήκευση πληροφοριών στον H/Y του επισκέπτη ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη και γρηγορότερη λειτουργία τους (π.χ. Δημοσκοπήσεις, Αξιολόγηση δημοσιεύσεων κ.α.).
– Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στο varnavopoulos.com. Η χρήση του DART cookie από τηGoogle, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες βάσει των επισκέψεών τους σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης του varnavopoulos.com έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους [webmasters], και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του που υπάρχουν στη βάση δεδομένων αλλά και των περιεχομένων των σχολίων του.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com βεβαιώνουν πως οι παραπάνω πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στο νόμο περί διατήρησης βάσης δεδομένων προσωπικών στοιχείων. Δεν δίδονται ούτε εμφανίζονται σε κανέναν φορέα ή τρίτο πρόσωπο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του και για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και μέτρηση της αναγνωσιμότητας του.

Σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών του varnavopoulos.com από κάποιον επισκέπτη/χρήστη, οι [webmasters] διατηρούν το δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών αυτών προς την αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό του

Λειτουργίες δικτύου

Οι πληροφορίες και υπηρεσίες που περιέχονται στο varnavopoulos.com, παρέχονται στους επισκέπτες “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση αδιάκοπης λειτουργίας ή έλλειψης λαθών ή παραλείψεων.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του να λειτουργούν σωστά, με ασφάλεια, και να έχουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα.
Δεν φέρουν όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση μή καλής λειτουργίας του υλικού (hardware) του server που φιλοξενεί το varnavopoulos.com ή μη καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που να οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού.
Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη στην περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς, στο υλικό (hardware) ή λογισμικό (software) του Η/Υ των επισκεπτών, λόγω πιθανής ύπαρξης ανεπιθύμητων δικτυακών “ιών”, προερχόμενων από τον server που φιλοξενείται το varnavopoulos.com ή από server άλλου [website], το οποίο συνδέεται με [link] με το varnavopoulos.com.

Η περιήγηση στο varnavopoulos.com γίνεται με απόλυτη ευθύνη των επισκεπτών του.

Δημοσιεύσιες – Εξωτερικοί σύνδεσμοι – Links

Στις σελίδες του varnavopoulos.com εμφανίζονται δημοσιεύσεις που περιέχουν [links] προς άλλα [websites] τρίτων τα οποία δεν συντηρούνται ή δεν ελέγχονται από τους [webmasters] του varnavopoulos.com. Τα [links] αυτά και οι σχετικές δημοσιεύσεις για τα [websites] καταχωρούνται στη βάση δεδομένων και εμφανίζονται στο varnavopoulos.com αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης λειτουργώντας μόνο ως ενημερωτικές αναφορές-παραπομπές, όπου εμφανίζονται. Ως εκ τούτου οι δημοσιεύσεις στο varnavopoulos.com δεν αποτελούν προτροπή για καμία ενέργεια και έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των [websites] αυτών, και ότι την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό τους, σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή νομοθεσία, και δεοντολογία περί ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., φέρουν οι ιδιοκτήτες και συντάκτες τους.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιαδήποτε δημοσίευση ή οποιοδήποτε [link] βρίσκεται στη βάση δεδομένων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, ακόμη και μετά τη δημοσίευσή τους. Επίσης δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να διαγράψουν κάποια δημοσίευση ή κάποιο [link] αν τους ζητηθεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του [website] στο οποίο αναφέρονται.

Σχόλια επισκεπτών

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των Σχολίων που δημοσιεύονται από τους επισκέπτες. Τα Σχόλια αυτά εκφέρουν την προσωπική γνώμη των συντακτών τους. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε και πρέπει να θεωρούνται έγκυρη πηγή πληροφόρησης.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com δεν λογοκρίνουν το περιεχόμενο των Σχολίων. Ωστόσο, πραγματοποιούν έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η μή ύπαρξη χυδαιολογιών, υβρεολογίου, ανάρμοστου ή ασχέτου περιεχομένου. Ο έλεγχος αυτός σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αποδοχή των περιεχομένων των Σχολίων από τους [webmasters] του varnavopoulos.com, ακόμα και μετά από τη δημοσίευσή τους, ούτε αποδοχή ευθύνης σε περίπτωση ποινικής δίωξης λόγω του περιεχομένου αυτού. Οι συντάκτες των Σχολίων είναι απόλυτα, μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών.

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά των [webmasters] του varnavopoulos.com οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη δικαστική αξίωση, λόγω παράβασης του νόμου από κάποιον επισκέπτη, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει, με δικά του έξοδα, σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία του ζητηθεί. Σε περίπτωση δε, που λόγω της νομικής αυτής διαδικασίας, οι [webmasters] του varnavopoulos.com υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης, ο επισκέπτης αυτός οφείλει να τους αποζημιώσει πλήρως.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα να μη δημοσιεύσουν Σχόλια, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ή ακόμη και να διαγράφουν Σχόλια από τη βάση δεδομένων, ακόμη και μετά τη δημοσίευσή τους.

Αξιολόγηση δημοσιευμένων links

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δημοσιευμένων [links] από τους επισκέπτες.
Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να θεωρείται υποκειμενική, γιατί στηρίζεται αποκλειστικά στην προσωπική προτίμηση των επισκεπτών του varnavopoulos.com. Τα [links] δημοσιεύονται και αξιολογούνται από τους επισκέπτες μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Οι [webmasters] του varnavopoulos.com δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν κακή λειτουργία του μηχανισμού καταχώρησης και καταμέτρησης των αξιολογήσεων. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα θα επαναφέρουν τη βαθμολογία στις πραγματικές της τιμές από τα αντίγραφα ασφαλείας που κρατούνται.

H υπηρεσία αξιολόγησης των δημοσιευμένων [links] παρέχεται από το varnavopoulos.com “ώς έχει” χωρίς εγγυήσεις και μπορεί να τερματιστεί μερικώς ή ολικώς ανά πάσα στιγμή. Για τη λειτουργία της αξιολόγησης χρησιμοποιείται λογισμικό, που περιλαμβάνει αρκετά αξιόπιστους μηχανισμούς προστασίας από προσπάθειες εξαπάτησης. Οι [webmasters] του varnavopoulos.com δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση πραγματοποίησης μη ανιχνεύσιμων τέτοιων προσπαθειών. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στους [webmasters], ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Αποτελέσματα δημοσκοπήσεων

Οι Δημοσκοπήσεις του varnavopoulos.com δεν βασίζονται σε επιστημονικές μεθόδους, αλλά εκφράζουν αποκλειστικά τη γνώμη των επισκεπτών, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, για το χρονικό διάστημα της διάρκειάς τους. Γι’ αυτούς τους λόγους τα αποτελέσματα τους θα πρέπει να θεωρούνται υποκειμενικά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια ούτε εκφράζουν τις απόψεις των [webmasters] του varnavopoulos.com.

H υπηρεσία δημοσκοπήσεων παρέχεται από το varnavopoulos.com “ώς έχει” χωρίς εγγυήσεις και μπορεί να τερματιστεί μερικώς ή ολικώς ανά πάσα στιγμή. Για τη λειτουργία της χρησιμοποιείται λογισμικό, που περιλαμβάνει αρκετά αξιόπιστους μηχανισμούς προστασίας από προσπάθειες επαναληπτικής ψήφου. Οι [webmasters] του varnavopoulos.com δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση πραγματοποίησης μη ανιχνεύσιμων τέτοιων προσπαθειών. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στους [webmasters], ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

*Οι [webmasters] του varnavopoulos.com διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της παρούσης σελίδας, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.